Un MPGM inajornable

El pla d'interiors d'illa al Pàrquing i antic Teatre Principal, postposat
El pla d'interiors d'illa al Pàrquing i antic Teatre Principal, postposat | À.G.P.

A Gràcia cap on vas, plataforma veïnal que venim de lluny i volem anar més lluny encara, la MPGM de Gràcia ens afecta col·lectivament, com a tot el veïnatge de Gràcia. Perquè el pla ha d’ajudar que la gent jove del barri ho tingui més fàcil per poder continuar vivint-hi. I que hi hagi espai per a equipaments per a gent gran, i molt més verd. I tot això, i més, tenint cura del patrimoni arquitectònic. El pla ha de ser un instrument per frenar el procés de gentrificació que patim. La nostra al·legació, signada amb l’Associació Veïnal Vila de Gràcia i el Sindicat d’Habitatge de Gràcia, ha estat recollida en una bona part.

Així, a l’edifici de la Granja 23 vam al·legar que s’havien de desafectar els pisos i que es qualifiqués la planta baixa com el que és, com un equipament. I s’anul·lés, doncs, l’obertura del passatge cobert, ja que el passatge Frígola no és un cul de sac, sinó que té sortida pels jardins del Mestre Balcells. L’afectació s’ha anul·lat.

En relació a la no inclusió de la plaça Joanic en l’àmbit de la MPGM, defensàvem que no es podia ajornar més l’estudi del planejament en aquest sector, i emplaçàvem l’Ajuntament a presentar en un termini breu una proposta que ajustés la zona verda i definís l’espai dedicat a equipament i a habitatge social, desafectant aquells edificis més consolidats. Tot i que no l’hem pogut llegir, sembla que l’addenda al pla que ha pactat l’equip de govern amb ERC assumeix el compromís.

El pla, però, queda curt pel que fa a mesures per promoure habitatge assequible. Malgrat que n‘introdueix unes en relació a la iniciativa privada, que en un termini potser massa llarg arribaran a representar 1.700 pisos d’habitatge assequible, a la Vila no hi ha cap operació pública nova d’habitatge social o dotacional.

A la nostra al·legació també proposàvem que zones com les de l’antic Teatre Principal o els laboratoris Viñas podrien acollir una mixtura d’activitats que inclogués verd, habitatge social i equipament, depenent del cas, tot valorant el patrimoni arquitectònic. Però amb la MPGM aprovada, quan arribin aquestes actuacions un Pla Especial podria abordar el projecte. 

En relació al medi ambient, la MPGM obre una possibilitat de millores gràcies a l’aplicació de l’anomenat Índex de Devolució Ecològica (IDEEU), que garantiria que qualsevol operació, fos pública o privada, generés una millora ecològica. La filosofia és bona.

El pla ha reconegut, i ja tocava, que el Jardí del Silenci del carrer Encarnació sigui qualificat de verd, i es resolgui l’error de l‘actual PERI. I també ja era hora que es qualifiquessin com a equipament espais com la seu de l’antiga cooperativa de Teixidors a Mà, l’actual Teatreneu, que podien patir l’especulació immobiliària, com va ser el cas de La Violeta. 

S’ha parlat molt de desafectacions, però desafectar sovint vol dir requalificar. I això obre la porta a l’especulació. Si en el seu temps s’haguessin desafectat unes casetes del carrer Sant Salvador avui no gaudiríem dels Jardins del Mestre Balcells. O tampoc hi hauria l’espai de Manuel Torrente.

Aquest no és ben bé el pla que nosaltres hauríem fet, però pensem que és temerari ajornar l’aprovació de la MPGM. Qualsevol retard en l’aprovació definitiva podria portar a esgotar el termini de la suspensió de llicències i llavors hauríem begut oli.

Gràcia Cap a On Vas