Acord amb el Districte de suport a les entitats

Acord amb el Districte de suport a les entitats
Acord amb el Districte de suport a les entitats | À.G.P.

L’Associació Cultural L’independent de Gràcia és una entitat sense ànim de lucre, nascuda el gener de 2014 per a continuar l’edició del setmanari L’independent de Gràcia, fundat l’agost de 2000.

L'Associació Cultural arrenca amb aquest número de L'Independent l'aplicació d'un nou acord amb el Districte de Gràcia i l'Ajuntament de Barcelona de suport a la difusió de les activitats que fan les entitats. Un cop al mes el setmanari dedicarà una pàgina especial a un fet informatiu rellevant d'una d'aquestes entitats o grup d'entitats, cosa que servirà alhora per fer un retrat de la dimensió i impacte que té la vida associativa local en el seu entorn més enllà dels continguts informatius rellevants que se segueixen difonent a través de L'Independent com a mitjà de comunicació de Gràcia.