40 anys de Scientology a Barcelona

L’origen de Scientology va ser als Estats Units
L’origen de Scientology va ser als Estats Units | Cedida

Ja fa quaranta anys que es va obrir el primer local de l’Església de Scientology a Barcelona al carrer Portaferrisa, i de llavors ençà hem tingut diferents seus, actualment en tenim dos a la ciutat comtal: a Dos de Maig 310 i a la Gran Via cantonada Marina, i des de el 2017 una a Viladecavalls que hem de renovar. 

Els treballs de L. Ronald Hubbard contenen gran quantitat d'escrits i procediments per ajudar la gent a recuperar l'honestedat i l'ètica personal

L’origen de Scientology va ser als Estats Units, el seu fundador fou el filòsof, escriptor i polímata L. Ronald Hubbard (1911-1986). A partir dels seus estudis profunds sobre la ment humana i la seva relació amb el cos va desenvolupar tècniques per alliberar-se dels efectes psicosomàtics no desitjats. A la segona Guerra Mundial comanava vaixells i va caure ferit, sent donat de baixa permanent per l’exèrcit, dons havia perdut la visió i no podia caminar. Durant el temps a l’hospital va seguir perfeccionant les tècniques i, aplicades a ell mateix, van resultar en la recuperació total de la visió i la mobilitat. Arrel d’això continuà la recerca i es va fer evident la existència d’alguna cosa més apart de la ment i el cos, era de naturalesa espiritual, així va néixer Scientology. 

El nom prové del llatí "Scio" amb el significat de conèixer en el sentit més ampli de la paraula, i del grec "logos", estudiar. Per tant Scientology significa “saber com saber”. L. Ronald Hubbard va obtenir una resposta: l’ésser humà no es el seu cos ni la seva ment, sinó que és un espirit, el denominem "thetan", de la lletra grega "theta", que ha estat el símbol per pensament ovida. Un thetan és la persona mateixa. Es allò que està conscient d’estar conscient. 

Hubbard té més de 5.000 textos i 3.000 conferències gravades

Scientology és una religió nova. No existeixen corrents dins de Scientology, s’aprèn i s’aplica tal com està descrita als texts escrits i les conferencies gravades de L. Ronald Hubbard. El terme tecnologia s’utilitza per referir-se a l’aplicació dels principis de Scientology. De tot el treball publicat per el Sr. Hubbard es podem extreure certes veritats fonamentals, d’elles en podem destacar tres:

1. L’ésser humà és un esperit immortal.
2. La seva experiència va molt més enllà d’una sola vida.
3. Les seves capacitats son il·limitades, encara que en la actualitat no s’hagin assolit.

A Scientology posem molt èmfasi en els valors ètics i morals, creiem que l’ésser humà avança en la mesura que manté la seva integritat i valors espirituals i es manté honest i decent. De fet es veu que es deteriora a mesura que abandona aquestes qualitats. Els treballs del Sr. Hubbard contenen molta quantitat d’escrits i procediments per ajudar la gent a recupera la seva honestedat i ètica personal. 

Com a texts fonamentals podem destacar dos llibres: Dianètica, que va ser un gran best-seller quan es va publicar al 1950, i Els fonaments del Pensament, dos texts bàsics de seguiment dins de la comunitat. 

Les obres de L. Ronald Hubbard (LRH) sobre Dianètica i Scientology inclouen el treball més gran sobre la ment i l'esperit humà fet per un ésser humà: més de 5.000 escrits i 3.000 conferències gravades. 

Església de Scientology