Nova junta de l'associació i nous reptes

Un moment de l’assemblea, aquest dimecres
Un moment de l’assemblea, aquest dimecres | Cedida

L’Associació Cultural L’independent de Gràcia és una entitat sense ànim de lucre, nascuda el gener de 2014 per a continuar l’edició del setmanari L’independent de Gràcia, fundat l’agost de 2000.

Aquest dimecres 23 de març, en el marc del Teatre del Centre Moral, es va realitzar l'assemblea general de l’Associació Cultural L’Independent de Gràcia.  Aquesta assemblea incorporava com a novetat la revisió del treball desenvolupat per la Junta sortint i la renovació dels càrrecs.

En el marc de l’acte desenvolupat, també ressaltar la presentació del informe d’activitat del 2021, per part del Director d’aquest setmanari  que va posar en valor els nous formats dels redaccionals temàtics i sectorials , sobre esdeveniments i celebracions claus d’entitats gracienques i sobre temàtiques concretes, com el Coworking, la introducció de nous apartats de continguts sobre l’activitat del mon social gracienc amb el suport econòmic del Districte  i l’inici del projecte Independent TV,  com a nou marc per impulsar continguts multimèdia informatius i divulgatius i com a nou canal publicitari.

Posteriorment es va procedir a la presentació del informe dels darrers tres anys com a junta sortint, a on es va significar per un costat les dificultats i obstacles , tant tècnics i econòmics, que s’ha patit des del 2020 per efectes de la Covid a l’hora de poder desenvolupar el conjunt de propostes inicialment previstes, senyalant dos efectes  importants,  com van ser l’anul·lació del conjunt d’esdeveniments de celebració del 20 aniversari del setmanari i el impacte en la viabilitat econòmica i organitzativa del medi a curt termini.

Per fer  front de dites dificultats es va descriure i  reconèixer el suport  rebut i la  generositat d’un conjunt d’entitats, persones associades i amistats, així com del propi Ajuntament i Generalitat de Catalunya,  que va facilitar en sortir-se i afrontar una nova etapa que permeti la reorganització i consolidació  d’aquest mitjà.

Cal assenyalar que si bé  no s’ha aconseguit tots els objectius inicialment previst,  si es va posar l’accent en l’activació del Pla de digitalització, l’apropament  com associació L’Independent al teixit social i cultural gracienc així com la millora en l’entorn de treball i l’equipament de la redacció.

Posteriorment es va agrair especialment la tasca feta en els últims tres anys a la vicepresidenta Isabel Ribas, que no ens acompanyarà en el nou període per assumir altres responsabilitats al si de la Fundació Festa Major de Gràcia,  i a altres membres de la Junta sortint, les seves dedicacions i implicacions així com al Grup Dinamitzador de l’Independent per la feina realitzada, fent-se una crida a aquelles altres persones que puguin estar interessades en participar més activament a l’associació, per a que s’incorporin en aquest grup dinamitzador.

Posteriorment es va presentar la nova candidatura a la junta, que va ser aprovada per unanimitat dels presents, amb la qual es combina part de la junta anterior, noves incorporacions i nous repartiments de responsabilitat. Aquesta va quedar constituïda en la Presidència: Emeteri Frago, Vicepresidenta: Josefina Altés, Secretaria: Cristina Gispert, Tresoreria: Joan Lou, vocalies amb Albert Balanzà, Dolors Capdevila i Frederic Callis.

La nova junta va presentar el seu pla de treball centrat, entre d’altres, a continuar el pla de digitalització i millora interna del setmanari, obrir nous canals amb continguts exclusius per al format digital, activar accions de dinamització, nous convenis i debats amb altres entitats gracienques i incrementar el número de persones associades.