Acabem amb els espais foscos

El carrer Verntallat amb Robí és un dels punts a estudiar
El carrer Verntallat amb Robí és un dels punts a estudiar | À.G.P.

Zero Espais Foscos a Gràcia és una proposta que es va debatre en el Consell de Dones fa uns quants mesos i la pandèmia no va deixar fer fins ara. Aquest abril han començat les Marxes Exploratòries, que recorrent el barri amb un grup de dones veïnes, per tal de detectar i analitzar quins elements físics i socials condicionen la seva percepció de seguretat. El primer recorregut s’ha fet a la Vila i seguiran els altres barris fins a acabar a principis de maig amb una valoració global i esperem una solució material i efectiva. Hi ha pressupost, fermesa i compromís per fer-ho. D’aquest primer recorregut, les participants destaquen quins són els principals elements d’inseguretat. La il·luminació deficient, les voreres estretes amb cotxes aparcats al costat, els solars, les entrades amples de pàrquings on no es pot veure si hi ha algú amagat, serien alguns elements d’inseguretat. 

Elements d'inseguretat: il·luminació deficient, voreres estretes amb cotxes aparcats o solars

Per altra banda, es detecta alguns carrers amb bona visibilitat, sense voreres ni espais d’aparcament, els comerços amb aparadors lluminosos, o les entrades de cases amb vidres que visualitzen l’espai com afavoridors de seguretat. La diagnosi anirà a càrrec del Col·lectiu Punt 6 que ja va desenvolupar el projecte del 2017 Passejant amb mirada de dona. Volem anar pels carrers, a qualsevol hora, sense por.