Ningú dormint al carrer a Gràcia

El Guillem i la Cristina, a la seva parada de llibres a tocar de Fontana
El Guillem i la Cristina, a la seva parada de llibres a tocar de Fontana | S.M.

La Taula Comunitària BiB (benestar i barri) de Gràcia va fer un Diagnòstic de les necessitats de salut als nostres barris, que va culminar al juny del 2019 amb una jornada en la que els veïns i veïnes van decidir que els problemes per la salut més imminents eren: La pobresa, els problemes de salut que afectaven a la gent gran  i els que afectaven a la població jove.

Les persones sense llar representen la gent més pobra d'una ciutat

És en aquest context que es va veure la necessitat de treballar amb i per a la gent més pobre dels nostres carrers, i així va emergir el projecte “Ningú dormint al carrer a Gràcia”. Es tracta d’un projecte en xarxa en el que actualment participem les següents entitats: Centre Heura, Fundació Arrels, Àrea Bàsica de Salut (ABS) Pare Claret i ABS Larrard, Grup de Salut Gràcia i l’Associació Veïnal Passeig Sant Joan.

El nombre de persones sense casa ha anat incrementant-se any rere any, sobre tot a les grans ciutats dels països desenvolupats. Algunes dormen al ras, però d’altres, a les que també considerem persones en situació de sensellarisme, dormen en un espai físic que no té condicions de seguretat, ni de privacitat o és totalment inadequat per ser considerat un habitatge.

Les persones sense llar representen la gent més pobre d’una ciutat i cal recordar que parlem d’un col·lectiu especialment vulnerable, amb necessitats de salut greus i específiques i amb una esperança de vida 35 anys inferior a la de la població general.

El col·lectiu és especialment vulnerable, amb necessitats de salut greus i específiques

Segons els últims recomptes, a Barcelona es van localitzar 1.064 persones dormint al carrer. La majoria són homes, de mitjana tenen 43 anys i fa 4,8 anys que viuen al carrer. Set de cada deu son persones migrades. Al districte de Gràcia el nombre de gent que pernocta al carrer oscil·la de 40 persones, sent a Vila i a Camp d’en Grassot on més es concentren (veure gràfic i taula). Hi ha una relació directa entre el temps al carrer i patir una situació de vulnerabilitat alta i un deteriorament greu. A partir dels sis mesos de viure al carrer, augmenta considerablement el nombre de persones que són víctimes de violències verbals i físiques.

L'objectiu principal del projecte és elaborar un pla per persones sense llar per tal d’aconseguir que ningú dormi al carrer al nostre Districte; tenint com objectiu a llarg termini el dret a l’habitatge i impulsar el model europeu Housing first.

En aquest llarg camí cap a la clau d’un habitatge, el projecte busca habilitar espais petits on passar la nit segura, obrir centres de dia on descansar, relacionar-se i fer ús de serveis bàsics (dutxa, roba, espais de consigna…), i garantir àpats calents. I tot això sense tenir que recórrer la ciutat sinó que puguin trobar-ho al nostre Districte que és també el seu.

Tot i que són persones amb moltes necessitats de salut, utilitzen poc i malament els serveis sanitaris. Des del projecte es vol també millorar l’accés i l’atenció sanitària i aconseguir que totes estiguin empadronades i tinguin targeta sanitària.

És un projecte ambiciós que sols es podrà aconseguir si el barri es sensibilitza d’aquest greu problema i tots i totes juntes fent xarxa comunitària de suport i acompanyament. Estem segures que ho aconseguirem i podrem dir una vegada més “Orgull de Barri”.

Associació Veïnal Vila de Gràcia