Reptes de futur: coeducació

Divulgació del paper de les dones a la societat a l'escola Rius i Taulet
Divulgació del paper de les dones a la societat a l'escola Rius i Taulet | À.G.P.

Ull de dona

Tot tenint en compte que hi ha tres lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, que no s’acompleixen pel que fa a coeducació, i que la nova llei d’educació, la Lomloe, que pretén integrar de manera més efectiva la perspectiva de gènere encara no s’aplica, la Comissió, que va estudiar la implementació al Districte i va valorar-ne la situació actual per presentar-la a la II Trobada de Dones de Gràcia i tenint en compte les aportacions de les dones assistents, es van plantejar uns reptes de futur: avaluar l’impacte de programes o accions de promoció de la coeducació; incorporar la coeducació en el currículum escolar; incorporar la perspectiva de gènere en la formació del professorat; facilitar eines al professorat per a la gestió i el desenvolupament de competències envers la perspectiva de gènere. 

Cal incorporar la coeducació en el currículum escolar i la perspectiva de gènere

També incorporar altres figures als centres educatius per atendre altres dimensions de l’alumnat; abordar la diversitat cultural als centres educatius; fomentar l’ensenyament des dels coneixements de l’alumnat; revisar els materials i textos educatius perquè hi hagi una alineació dels continguts; fomentar una educació holística; lligar la coeducació a la cultura; promoure una política social democràtica; generar demanda de mesures de foment de la coeducació.