Educació

Entrada a l'escola Teixidores, situada provisionalment al carrer Encarnació
Entrada a l'escola Teixidores, situada provisionalment al carrer Encarnació | À.G.P.

Nelson Mandela, Premi Nobel de la Pau i líder contra l’apartheid a Sudàfrica va afirmar que “l’educació és l’arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món”. Ve al cas la frase perquè fa poc més d’un any aquest setmanari publicava un editorial que portava per títol “Escoles dempeus”. Es deixava palesa la capacitat de lluita de tota la comunitat educativa davant un extens llistat d’incompliments per part de les institucions. Lluny d’haver aconseguit de desmoralitzar escoles i famílies, s’ha generat un moviment latent que persegueix assolir canvis i millores en l’educació de llurs infants.

Lluny de desmoralitzar escoles i famílies s’ha generat un moviment latent que persegueix assolir canvis i millores en l’educació

Quan tenim una administració que canvia calendaris escolars menystenint la resta d’agents implicats; quan persisteix la retallada de pressupostos; quan res se sap de la desapareguda sisena hora lectiva; quan tenim orcs nacionalistes que criminalitzen la immersió lingüística; quan tenim benzineres amb llicències legals que travessen camins escolars i el Districte res pot fer; quan hi ha famílies obligades a matricular-se a la concertada perquè no hi ha prou oferta a la pública...davant de tot això què fer?

Mobilització. Com? Associant-nos i implicant-nos a les associacions de famílies i alumnes (AFA’s) ja que son un instrument amb capacitat d’influència i d’efecte palanca per impulsar canvis que per si sols no atendrien polítics ni institucions.

Cada AFA i totes les seves comissions, totes les iniciatives com la #RevoltaEscolar o la Coordinadora d’AFA’s de Gràcia o de la Coordinadora Comissions Feministes AFA’s de Gràcia son exemples de feina efectiva que inclou l’observació, la reivindicació i l’acció. Sense això estaríem més lluny d’una educació més feminista, més justa i més igualitària i estaríem més a prop de donar ales a perillosos moviments que desvergonyidament volen imposar apartheids legals per raons de classe, d’identitat o de llengua.