Reptes de futur: espai públic

Veïns als bancs de la plaça Joanic
Veïns als bancs de la plaça Joanic | À.G.P.

Ull de dona

Aquesta és la darrera entrega dels reptes de futur que, després d’un treball previ i de les aportacions durant la II Trobada de Dones de Gràcia, us he anat aportant per a la reflexió i el treball col·lectiu per aconseguir que es facin realitat. Les dones tenim un coneixement de l’espai públic que resulta imprescindible i que ajuda a transmetre no només les nostres necessitats i desitjos sinó les dels infants, la gent jove i la gent gran amb què convivim.

Les dones tenim un coneixement de l'espai públic imprescindible de cara a millorar-lo

Per tant, sabem les necessitats que hi ha de cara a millorar-lo: ampliació i manteniment del verd urbà i dels parcs; ampliar l’oferta d’habitatge públic i evitar els desnonaments; facilitar l’accés a instal·lacions públiques donada la manca d’espais per activitats d’oci i esportives; millorar freqüències i accessibilitat del transport públic i fer-lo sostenible;  realitzar un ús equitatiu de les places en relació a diferents col·lectius i/o generacions; solucionar la manca de lavabos públics; solucionar el tema dels punts foscos detectats; tenir cura de la neteja dels carrers; reconduir la mobilitat per reduir la contaminació de l’aire que respirem; donar suport al manteniment del comerç de proximitat.