La recuperació de la raó i del catalanisme

Manifestació el 3 d'octubre del 2017 al Cinc d'Oros, dos dies després de les càrregues policials al referèndum de l'1-O
Manifestació el 3 d'octubre del 2017 al Cinc d'Oros, dos dies després de les càrregues policials al referèndum de l'1-O | Arxiu

Si voleu publicar les vostres cartes en aquesta secció, envieu-nos un correu electrònic a redaccio@independent.cat

La Hispanidad eleva la Història, el País, la Raça, el Destí, l’Elecció divina, l’Imperi, la Nació a Idea pura i redueix a anècdota persones i col·lectius sobre els que descendeix, determinant-los. Doctrina font del nacionalisme espanyol, assumida, i manifestada, per exemple Franco, que crec que s’ha reforçat, i ha ampliat el vestuari. 

Els avenços es guanyen tornant a aquell camí, la raó, que permet amplis denominadors comuns entre classes i regions del país

I aquí, el nostre país, assumint les condicions d’existència de la població, havia manifestat un procés de desenvolupament/recuperació cultural, econòmic i lingüístic, arribant el Principat al capitalisme industrial consolidat, continguts comportant institucions jurídicopolítiques pròpies i la fi de la depredació –apropiació exterior de recursos, imposició de l’espanyol...- sempre amb l’oposició retardatària del nacionalisme (Espanya i caciquisme autòcton). I aquí la pràctica de les doctrines, com el catalanisme, no partia de la Idea pura, sinó de la raó: dels catalans dins aquell procés, assumint conscientment la pròpia realitat i rebutjant-ne les pertorbacions, i optant esperançadament i lliurement per un futur. L’Occident democràtic. 

Però en els darrers 50 anys aquí s’ha fet creure en el nacionalisme espanyol, excloent; predicat una idea pura, catalana?; i renunciat a representar els interessos ciutadans; i com a efecte Espanya apareix amb vestit democràticocapitalista, comprenent tota possibilitat, també separar-se’n. Recordem, els grecs venceren els perses, poder excloent, Idea pura, per la raó. Aquí la guerra no és militar, i els avenços es guanyen tornant a aquell camí, la raó, que permet amplis denominadors comuns entre classes i regions del país. Crec que cal un referèndum per prescindir dels que no han entès representar els catalans, element d’una recuperació àmplia. 

Albert Rodríguez i Molina