Pi i Margall i la transformació del Camp d’en Grassot - Gràcia Nova

Perspectiva de les obres a Pi i Margall
Perspectiva de les obres a Pi i Margall | B.M.L.

La crisi climàtica és una amenaça real que ja fa dècades que haguéssim hagut d’afrontar com a societat a escala global, però malauradament aquest camí ha sigut lent i amb molts obstacles, sobretot per la resistència òbvia que exerceixen les grans empreses per tal de mantenir el statu quo i així protegir els seus beneficis. Els Estats tampoc no han estat a l’altura durant les darreres dècades, però des de Barcelona fa anys que tenim clar que hem de liderar aquest nou camí cap a una ciutat més sostenible, pensada per les persones, i que respecta el medi ambient. 

La naturalització de Pi i Margall aporta beneficis ambientals importants com millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació acústica de la zona

Part d’aquest canvi està basat en la transformació urbana de la ciutat, i al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova hem començat a veure millores importants per tal de pacificar el nostre barri, des de l’ampliació de la xarxa de carrils bici, a les diferents actuacions del programa Protegim les Escoles a diversos centres com Univers, Sagrada Família i altres, la reducció de carrils en alguns carrers secundaris, i l’ampliació de l’espai públic per vianants i d’estada. 

La reforma de Pi i Margall, un carrer important dintre del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, també es projecta en aquest sentit; un nou corredor verd amb nous protagonistes: els vianants, la mobilitat sostenible, el verd i la biodiversitat. Fins ara, l’espai dedicat al tràfic rodat representava dos terços de l’amplada d’aquest carrer, i amb la reforma reduïm l’espai pels vehicles de motor privats a un 30%, invertint així les prioritats i posant l’enfoc en el transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a peu. 

A més, s’incrementa considerablement el verd del carrer, incrementant el nombre d’arbres així com diversificant els tipus d’arbres presents. La naturalització de Pi i Margall, amb més vegetació, i la permeabilitat del sòl i els nous espais d’estada aporten beneficis ambientals importants com millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica de la zona, reequilibrar el cicle de l’aigua i el microclima i atreure la biodiversitat. 

Aquesta reforma pretén també impulsar i cuidar el comerç de proximitat: les diferents experiències de pacificacions arreu de la ciutat han demostrat que incrementar l’espai públic, de passejada i d’estada, acaben fomentant les compres als comerços locals per part del veïnat. Les quatre cruïlles presents al carrer es convertiran en places plenes de vida que reforçaran els vincles entre el veïnat i el comerç local.

Aviat podrem gaudir d’aquesta reforma que ens apropa més al carrer del segle XXI, i que serà una peça clau per continuar pacificant l’entorn del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, i per fer el nostre barri més verd i habitable.

Yusef Quadura Izquierdo, conseller del Camp d’en Grassot - Gràcia Nova, i d’emergència climàtica de Gràcia