Albert Balanzà

Director de L'independent de Gràcia

@albertbalanza